Handbescherming

Als je handletsel hoort denken we meestal aan wonden veroorzaakt door machines, chemische of verbranding gevaren.

Contact met chemicaliën, zoals oplos- of bestrijdingsmiddelen, leiden echter ook veelvuldig tot huidziekten of gezondheidsschade door opname van betreffende stoffen door de huid.

Het dragen van de juiste handbescherming kunnen gevaren voorkomen of in ieder geval beperken.

Welke gevaren lopen we bij het niet gebruiken of niet de juiste handschoen gebruiken?

 • thermische gevaren: contacthitte/koude, vocht en damp, stralingshitte, metaalspatten
 • mechanische gevaren: snijden, scheuren, schuren, prikken
 • chemische risico’s: reinigingsmiddelen, zuren, basen, oliën, oplosmiddelen
 • elektrische gevaren: aanraking stroomleidingen onder spanning, elektrostatische ontladingen
 • trillingsgevaar: trillende gereedschappen, bedieningsorganen

Uitleg categorieën handschoenen en NEN-normen

De Europese richtlijn voor Persoonlijke Beschermmiddelen (89/686/EEG) beschrijft de minimum voorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik van persoonlijke beschermmiddelen op de werkvloer in drie richtlijnen.

Categorie 1 lage risico’s

 • Bescherming- minimaal

Categorie 2 middelzware risico’s

 • Bescherming voor algemene werkzaamheden
 • Eigenschappen; goede perforatie, snij en schuurweerstand
 • Erkend en gecertificeerd door officiële keuringsorganisatie

Categorie 3 zware risico’s

 • Bescherming voor zwaarste onomkeerbare of dodelijke risico’s,
 • Eigenschappen; bestendig tegen chemicaliën, hitte of elektriciteit
 • Erkend, getest en gecertificeerd door officiële keuringsorganisatie
 • Europees EG-typeonderzoek verplicht door fabrikant, herkenbaar door nummer naast CE markering

Europese normen
Er zijn een groot aantal Europese normen van toepassing op arm – en handbescherming.
De voornaamste gevaren zijn vervat in de hiernavolgende normen:

EN 420 – Algemene vereisten voor handschoenen
Basis vereisten zoals markering, maatvoering, samenstelling, ergonomie en gebruikersinformatie.

EN 388 – Bescherming tegen mechanisch risico’s
Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die bescherming bieden tegen mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, scheuren en perforeren. De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier
cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een specifiek risico.

Het pictogram ‘mechanische risico’s’ gaat dus samen met een code van 4 cijfers:

Eerste cijfer staat voor schuurweerstand
Tweede cijfer staat voor snijweerstand
Derde cijfer staat voor scheurweerstand
vierde cijfer staat voor perforatieweerstand

De bescherming wordt weergegeven door een pictogram en 4 cijfers (prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer (1 t/m 5) overeenstemt met het weerstandsniveau van het betreffende risico. In al die gevallen stemt (0) overeen met het laagste prestatieniveau,

Die prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan bij het pictogram.

EN 374Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

Deze norm is onderverdeeld in drie sub normen:
-NEN-EN 374-1: Terminologie en prestatie-eisen
-NEN-EN 374-2: Bepaling van de weerstand tegen penetratie.
-NEN-EN 374-3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën

Afhankelijk van de vastgestelde doorbraaktijden, zijn de beschermende handschoenen verdeeld in twee klassen:

Beschermende handschoenen met beperkte chemische bescherming: deze handschoenen hebben prestatieniveau 3 bereikt in minder dan 3 chemicaliën in EN 374-tests.

Veiligheidshandschoenen met een onbeperkte bescherming tegen chemicaliën: deze handschoenen hebben prestatieniveau 3 bereikt bij ten minste 3 chemicaliën in EN 374-tests. De geteste chemicaliën worden aangegeven met een codeletter.

De codeletters voor de chemicaliën zijn als volgt:

A: methanol
B: aceton
C: acetonitril
D: dichloormethaan
E: koolstofdisulfide
F: tolueen
G: diethylamine
H: tetrahydrofuran
I: ethylacetaat
J: n-heptaan
K: natriumhydroxide 40%
L: zwavelzuur 96%

Hierdoor ontvangen beschermende handschoenen met deze norm het CE-teken volgens Cat III.

Het pictogram ‘laag chemisch bestendig’ of ‘waterdicht’ wordt gebruikt voor handschoenen die geen doorbraaktijd van minstens dertig minuten halen bij minstens drie chemicaliën uit de gedefinieerde lijst, maar die voldoen aan de penetratietest.EN 455 voor medische wegwerphandschoenen is verdeeld in 3 delen:

EN 455-1: 2000 – Vereisten en testen op lekken
EN 455-2: 2009 + A1: 2011 – Eisen en testen van fysische eigenschappen
EN 455-3: 2006 – Eisen en testen voor biologische beoordeling
Als resultaat van de tests komen de handschoenen overeen met een AQL-waarde van 1,5. Dit betekent dat van de 200 handschoenen maximaal 7 mogelijk de waterretentietest niet doorstaan. Daarnaast zijn de volgende fysische eigenschappen vereist:

Minimumlengte:

voor OK-handschoenen – van 250 mm (maat 5) tot 280 mm (maat 9,5)
voor onderzoekshandschoenen met hechtdraad – minimaal 270 mm
voor naadloze onderzoekshandschoenen – minimaal 240 mm

Treksterkte:

voor en na kunstmatige veroudering (7 dagen bij 70 ° C): minstens 6 N
Hierdoor ontvangen beschermende handschoenen met deze standaard het CE-teken volgens Cat I.

 • EN 407: hitte en vuur
 • EN 511: bescherming tegen koude
 • EN 421: bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting